[Cánh diều] Giải hoạt động trải nghiệm 6 bài: Giữ gìn cho tương lai

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Giữ gìn cho tương lai trang 28 sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Tim hiểu vé truyền thống dịa phương

Bốc thăm theo nhóm để chọn ngẫu nhiên một trong bón loại thẻ màu dưới đây.

Kể tên các truyền thống địa phương thuộc lĩnh vực mà em bóc thăm được.

Lựa chọn một truyền thống và nếu đặc điểm nói bật của truyền thông đó.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Giới thiệu về một truyền thống dịa phương

Mỗi nhóm giới thiệu về một truyền thông của địa phương theo gợi ý đưới đây:

Tên lịch sử ra đời

Tên truyền thống:

Thời điểm diễn ra trong năm

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thi hỏi đáp nhanh về truyền thông quê hương theo gợi ý sau đây

Các hội thi bốc thăm câu hỏi và đáp án của truyền thống địa phương:

Các hội thi tổ chức câu hỏi đáp chéo.

Đội nào trả lời đúng nhiều nhất sẽ thắng cuộc.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Người lưu giữ truyền thống địa phương

Hãy chia sẻ về những hoạt động của gia định, dòng họ, thôn, xã, phường.... nơi em sống trong việc góp phần giữ gìn, phát huy truyền thông của địa phương.

Đặt câu hỏi để tìm hiểu thêm vẻ những người đang góp phần giữ gin truyền thống.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương

Tranh luận vẻ sự cần thiết phải giữ gin, phái huy các truyền thông tốt đẹp của quê hương.

=> Xem hướng dẫn giải

6. Truyền thống và thế hệ trẻ

Thảo luận vẻ vai trỏ của thẻ hệ trẻ trong việc giữ gin và phát huy những truyền thông tốt đẹp của quê hương.

=> Xem hướng dẫn giải

7. Thu hoạch sau chủ đề tiếp nối truyền thống quê hương

Chia sẻ những thông tin em đã thu hoạch được và cảm nhận của em về các truyền thông của địa phương minh.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021