Chia sẻ những thông tin em đã thu hoạch được và cảm nhận của em về các truyền thông của địa phương minh.

  • 1 Đánh giá

7. Thu hoạch sau chủ đề tiếp nối truyền thống quê hương

Chia sẻ những thông tin em đã thu hoạch được và cảm nhận của em về các truyền thông của địa phương minh.

Bài làm:

Những thông tin em đã thu hoạch được và cảm nhận của em về các truyền thông của địa phương minh: Truyền thống hát quan họ ở Bắc Ninh quê hương em rất được ưa chuộng. Em cũng đang được bố mẹ cho đi học hát quan họ. Em cảm thấy rất tự hào về truyền thống của địa phương mình và sẽ giới thiệu về truyền thống ở địa phương em với các bạn khác.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều