Thảo luận về cách chỉ tiêu hợp lí.

  • 1 Đánh giá

3. Người tiêu dùng thông thái

Thảo luận về cách chỉ tiêu hợp lí.

Bài làm:

Theo em cách chi tiêu hợp lí là:

Chỉ mua những vật dụng thực sự cần thiết. Không mua nhiều hoang phí.

Những vật dụng sử dụng hằng ngày đừng tiếc tiền mà mua hàng rẻ sẽ không sử dụng được lâu.

Làm một cuốn sổ tay chi tiêu theo ngày để xử lí chi tiêu một cách hợp lí.

Những gì cũ còn dùng được hãy giữ lại đôi lúc bạn sẽ cần đến nó.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều