[Cánh diều] Giải hoạt động trải nghiệm 6 bài: Công việc trong gia đình

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Công việc trong gia đình trang 39 sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Xác định các khoản chi tiên khi số tiền hạn chế

Xử lí tỉnh huống sau: Tiết kiệm suốt một tháng, em mới đủ tiền đề mua một cuốn sách mà em yêu thích. Nhưng các bạn rủ em đi ăn liên hoan vào ngày mai. Số tiền đó không thể đủ để chỉ tiêu cho cả hai việc. Chia sẻ cách xử lí của em.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lập kế hoạch chỉ tiêu

Giả định rằng em có 100.000 đồng đẻ chi tiêu trong một tuần, hãy lập ké hoạch chi tiêu hợp lí theo mẫu gợi ý bên. Chia sẻ với bạn vẻ kế hoạch chi tiêu của em.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Người tiêu dùng thông thái

Thảo luận về cách chỉ tiêu hợp lí.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tham gia công việc trong gia dinh

Liệt kê những công việc trong gia đình cân phải làm hằng ngày.

Xác định những công việc em có thể thực hiện.

Lập kế hoạch thực hiện các công việc đó theo gợi ý:

=> Xem hướng dẫn giải

5, Ứng xử với những vấn đề nảy sinh trong gia đình

Nêu cách giải quyết của em trong mỗi tình huống sau:

  • Bố hoặc mẹ đi làm vẻ mệt mỏi.
  • Em hoặc anh (chị, em) của em không chịu học bài làm bố mẹ buỏn.
  • Em hoặc anh (chị, em) của em không làm việc nhà khiến bố mẹ không vui.

Thảo luận đề có được cách giải quyết hợp lí nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

6. Xử lí một số việc nhà hiệu quả

Tìm kiếm và chia sẻ một số cách xử lí việc nhà hiệu quả.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021