Chia sẻ những việc em cần làm đề chăm sóc bản thân phủ hợp với môi trường học tập mới theo gợi ý

 • 1 Đánh giá

2. Chăm sóc và điều chỉnh bản thân

Chia sẻ những việc em cần làm đề chăm sóc bản thân phủ hợp với môi trường học tập mới theo gợi ý:

 • Chế độ dinh dưỡng,
 • Vệ sinh cá nhân,
 • Thế dục — thê thao,
 • Các hoạt động vui chơi, giải trí.

Điều chỉnh bản thân phủ hợp với môi trường học tập mới theo gợi ý:

+ Thỏi quen sinh hoạt,

+ Phương pháp học tập.

Bài làm:

Những việc em cần làm đề chăm sóc bản thân phù hợp với môi trường học tập mới là:

 • Chế độ dinh dưỡng: ăn uống đầy đủ bổ sung nhiều chất để có đủ sức khoẻ học tập.
 • Vệ sinh cá nhân: Vệ sinh cá nhân sạch sẽ và có ý thức hơn.
 • Thế dục — thể thao: Tham gia các môn thể dục thể thao yêu thích.
 • Các hoạt động vui chơi, giải trí: Tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường.
 • Phương pháp học tập: Chăm chú nghe giảng trên lớp, về nhà ôn lại kiến thức đã học.
 • 21 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021