Thảo luận về cách thức vận động gia đình người quen tham gia dự án cộng đồng.

  • 1 Đánh giá

5. Vận động ủng hộ dự án cộng đồng

Thảo luận về cách thức vận động gia đình người quen tham gia dự án cộng đồng.

Bài làm:

Cùng gia đình thu gom quần áo cũ, đồ vật cần thiết để ủng hộ.

Vận động anh chị em đi hiến máu tình nguyện để kiểm tra sức khoẻ cũng như làm một việc tốt.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021