[Cánh diều] Giải hoạt động trải nghiệm 6 bài: Quan tâm đến người thân

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Quan tâm đến người thân trang 41 sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Sự cần thiết của việc quan tâm đến người thân

Tranh luận về sự cân thiết của việc quan tâm đến người thân.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan tâm, chăm sóc người thân

Nêu cách quan tâm, chăm sóc người thân trong các tình huống sau đây:

Người thân bị ôm,

Người thân gặp chuyện buồn.

Chia sẻ cảm xúc khi em chăm sóc người thân và cảm xúc của người thân khi nhận được sự chăm sóc của em.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan tâm lẫn nhau trong gia đình

Quan sát các bức tranh dưới đây để:

Mô tả tình huống.

Đề xuất cách thẻ hiện sự quan tâm đến người thân cho mỗi tình huông.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chia sẻ một kỉ niệm vé sự quan tâm của người thân đối với mình

Chia sẽ ki niệm về sự quan tâm của người thân dành cho minh.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Làm các sản phẩm Trao gửi yêu thương

Làm các đồ vật đơn giản bằng giấy, bìa, nhựa,...

Trao tặng sản phẩm đó cho người thân trong gia đình.

=> Xem hướng dẫn giải

6. Trải nghiệm yêu thương

Chia sẽ cảm xúc của bản thân khi tặng các sản phẩm trao gửi yêu thương cho người thân.

Kể về cảm xúc của người thân khi được nhận món quả đó.

=> Xem hướng dẫn giải

7. Văn nghệ về chủ đề gia đình

Biểu diễn các tiết mục văn nghệ về chủ đề gia đình.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021