Làm các đồ vật đơn giản bằng giấy, bìa, nhựa. Trao tặng sản phẩm đó cho người thân trong gia đình.

  • 1 Đánh giá

5. Làm các sản phẩm Trao gửi yêu thương

Làm các đồ vật đơn giản bằng giấy, bìa, nhựa,...

Trao tặng sản phẩm đó cho người thân trong gia đình.

Bài làm:

Ví dụ: Bạn có thể làm thiệp chúc, làm hoa giấy dể tặng người thân của mình.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021