Lập kế hoạch tự rèn luyện bản thân, phát triển bản thân thành người em mong muốn.

  • 1 Đánh giá

4. Xây dựng kế hoạch từ rèn luyện bản thân

Lập kế hoạch tự rèn luyện bản thân, phát triển bản thân thành người em mong muốn.

Bài làm:

Kế hoạch phát triển bản thân trong năm:

  • Đạt mục tiêu vào đội tuyển văn cấp thành phố
  • Học thêm tiếng anh
  • Học thêm năng khiếu piano
  • Cải thiện môn toán hơn.
  • Học nấu cơm để giúp mẹ.
  • 32 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều