[Cánh diều] Giải hoạt động trải nghiệm 6 bài: Trở thành người lớn

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Trở thành người lớn trang 12 sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Những thay đổi mới của bản thân

Em hãy chia sẻ với bạn về những thay đổi của bản thân theo các gợi ý dưới đây:

Những thay đổi của bản thân em so với lúc còn là học sinh tiểu học: chiều cao, vóc dáng, khuôn mặt, giọng nói, sở thích;

Những đặc điểm mà em thây hài lòng về bản thân.

Hãy mô tả bản thân em thông qua ô cửa vẻ bản thân theo gợi ý:

Trang trí ô cửa bằng những từ hoặc hình ảnh nói vẻ đặc điểm của bản thân: đặc điểm ngoại hinh, sở thích, tỉnh cách, thói quen, ước mơ, Cha sẻ các ô cửa đó và chỉ ra các đức tính của bản thân.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phát huy điểm tốt của bản thân

Vẽ bản tay theo mẫu và điện vào mỗi ngớn tay một nội dung sau:

Ngón cái: Một đặc điểm của bản thân mà em thấy hải lòng:

Ngón trỏ: Một mục tiêu mà em đặt ra trong năm học này;

Ngón giữa: Một điêu em mong ước vẻ bản thân,

Ngón áp út: Một điều quan trọng với em,

Ngón út: Một đặc điểm của bản thân mà em thấy chưa hài lòng.

Chia sẻ với các bạn những điểm tốt của em.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chân dung của em trong tương lai

Hãy hình dung khi trở thành người lớn em sẽ là người thể nào?

Em có những điểm tốt nào để thực hiện mong muốn đó?

Em có những điểm nảo cần điều chỉnh?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Xây dựng kế hoạch từ rèn luyện bản thân

Lập kế hoạch tự rèn luyện bản thân, phát triển bản thân thành người em mong muốn.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Nhưng người bạn tốt

Quan sát các bức tranh và cũng thảo luận:

Nội dung trong hai bức tranh thể hiện điều gì?

Người bạn tốt thường có tính cách gì?

Bạn tốt sẽ quan tâm, chúa sẻ, giúp đỡ nhau như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Xử lí tình huống mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè

Quan sát bức tranh, xây đưng tỉnh huống vá thảo luân cách xử lí tính huông phù hợp.

=> Xem hướng dẫn giải

6. Xử lí tình huống mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè

Quan sát bức tranh, xây đưng tỉnh huống vá thảo luân cách xử lí tính huông phù hợp.

=> Xem hướng dẫn giải

7. Nhưng điểm đáng yêu ở bạn của em

Tim hiểu vẻ những điểm đáng yêu ở người bạn của em

Chia sẻ với bạn về điểm đáng yêu đó:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021