Quan sát bức tranh, xây dựng tỉnh huống vá thảo luân cách xử lí tính huông phù hợp.

  • 1 Đánh giá

6. Xử lí tình huống mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè

Quan sát bức tranh, xây đưng tỉnh huống vá thảo luân cách xử lí tính huông phù hợp.

Bài làm:

Ta có thể xử lí tình huống bằng cách trả lời: Tớ rất tôn trọng cậu nên tớ phải góp ý thẳng thắn những điều cậu sai. Hãy thử mở lòng và suy nghĩ những điều tớ nói. Nếu điều đó không làm cậu vừa lòng lần sau tớ sẽ không làm như vậy nữa.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều