Mô tả góc học tập hiện nay của em:

  • 1 Đánh giá

5. Sắp xếp góc học tập

Mô tả góc học tập hiện nay của em:

  • Các vật dụng
  • Cách sắp xếp
  • Những điểm hợp li và chưa hợp li.
  • Trao đổi về cách sắp xép góc học tập hợp lí.

Bài làm:

Góc học tập của em:

  • Các vật dụng: Bàn, ghế, giá đựng sách, đèn học, hộp bút
  • Cách sắp xếp: Em sắp xếp sách giáo khoa một ngăn riêng, vở ghi bài tập một ngăn riêng, hộp bút để bên cạnh, đèn học để soi đèn để trên bàn.
  • Những điểm hợp li và chưa hợp lí: Một số ngăn ở bàn học em còn để trống và để đồ lưu niệm em muốn đổi thành để sách mới cho năm học tiếp theo.
  • Trao đổi về cách sắp xép góc học tập hợp lí.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều