Các nhóm trình diễn bộ sưu tập trang phuc được làm từ các sản phẩm đã qua sử dụng như báo, giấy, bìa, chai nhựa, ni lông,..

  • 1 Đánh giá

3. Trình diễn trang phục tự chế

Các nhóm trình diễn bộ sưu tập trang phuc được làm từ các sản phẩm đã qua sử dụng như báo, giấy, bìa, chai nhựa, ni lông,..

Bài làm:

Chú ý: Trình diễn tự tin, thể hiện được tính sáng tạo trong tác phẩm được trình bày.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021