[Cánh diều] Giải hoạt động trải nghiệm 6 bài: Cộng đồng quanh em

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Cộng đồng quanh em trang 49 sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Tim hiểu cộng đồng quanh em

Tham gia trò chơi Nếu- thì đề tìm hiểu vẻ các tỏ chức xã hội trong cộng đồng.

Cách chơi: Một học sinh bóc ngẫu nhiên một phiêu “Nếu... các bạn khác hoàn thiện về " thì.” sao cho thành một câu hoản chỉnh có ý nghĩa và đúng với thực tế.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tham gia các hoạt dộng cộng đồng

Tranh luận về chủ đề được gợi ý trong bức tranh sau:

=> Xem hướng dẫn giải

3. Em và cộng dồng

Trinh bảy những thông tin về một hoạt động vị cộng đồng tại địa phương nơi em sinh sống

Tên hoạt động: Hiến máu Nhất Tâm

Mục tiêu của hoạt động:

Nội dung hoạt động:

Kết quả hoạt động:

Những việc em có thể tham gia trong hoọt động

=> Xem hướng dẫn giải

4. Xây dựng Dự án vi cộng dồng

Xây dựng Dưán vi cộng đông theo gợi ý:

Lĩnh vực lựa chọn: bảo vệ môi trường, tô chức hoạt động thiện nguyện....

Mẫu kế hoạch triển khai dự án:

=> Xem hướng dẫn giải

5. Vận động ủng hộ dự án cộng đồng

Thảo luận về cách thức vận động gia đình người quen tham gia dự án cộng đồng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021