Tham gia trò chơi Nếu- thì đề tìm hiểu vẻ các tỏ chức xã hội trong cộng đồng.

  • 1 Đánh giá

1. Tim hiểu cộng đồng quanh em

Tham gia trò chơi Nếu- thì đề tìm hiểu vẻ các tỏ chức xã hội trong cộng đồng.

Cách chơi: Một học sinh bóc ngẫu nhiên một phiêu “Nếu... các bạn khác hoàn thiện về " thì.” sao cho thành một câu hoản chỉnh có ý nghĩa và đúng với thực tế.

Bài làm:

Mẫu: Nếu bạn muốn ủng hộ đồng bào lũ lụt thì bạn đến Hội chữ Thập đỏ.

Nếu bạn muốn hiến máu nhân đạo hãy đến các cơ sở y tế

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều