Vẽ bản tay theo mẫu và điện vào mỗi ngớn tay một nội dung sau:

  • 1 Đánh giá

2. Phát huy điểm tốt của bản thân

Vẽ bản tay theo mẫu và điện vào mỗi ngớn tay một nội dung sau:

Ngón cái: Một đặc điểm của bản thân mà em thấy hải lòng:

Ngón trỏ: Một mục tiêu mà em đặt ra trong năm học này;

Ngón giữa: Một điêu em mong ước vẻ bản thân,

Ngón áp út: Một điều quan trọng với em,

Ngón út: Một đặc điểm của bản thân mà em thấy chưa hài lòng.

Chia sẻ với các bạn những điểm tốt của em.

Bài làm:

2.

Ngón cái: Trở thành một cô gái chăm chỉ, hoà đồng với bạn bè

Ngón trỏ: mục tiêu của em trong năm học này là được học sinh giỏi.

Ngón giữa: Em muốn bản thân học tốt hơn.

Ngón áp út: Gia đình trở thành một điều quan trọng nhất với em.

Ngón út: Em vẫn còn học yếu môn toán em sẽ cố gắng trau dồi hơn.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều