Thử ghép đúng tên địa danh với sản phẩm nghệ truyền thông tương ứng. Tên địa danh Sản phẩm nghề truyền thống

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu các nghề truyền thông

Thử ghép đúng tên địa danh với sản phẩm nghệ truyền thông tương ứng.

Tên địa danh Sản phẩm nghề truyền thống.

1. Đọi Tam: c. Trống

2. Làng Vòng: Cốm

3. Chuôn Ngọ: Khám trai:

4. Bát Tràng : gốm

5. Vạn Phúc : Lụa

6. Làng Chuông: e. Nón

7. Tuyết diêm : b. muối

8. Non Nước : i. đá mĩ nghệ

Bài làm:

1. Đọi Tam: c. Trống

2. Làng Vòng: Cốm

3. Chuôn Ngọ: Khám trai:

4. Bát Tràng : gốm

5. Vạn Phúc : Lụa

6. Làng Chuông: e. Nón

7. Tuyết diêm : b. muối

8. Non Nước : i. đá mĩ nghệ

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều