Tham gia triển lãm tranh, ảnh về nghề truyền thống của địa phương.

  • 1 Đánh giá

5. Triển lãm tranh, ảnh về nghề truyền thống

Tham gia triển lãm tranh, ảnh về nghề truyền thống của địa phương.

Bài làm:

Ví dụ như Hà Nội có triểm lãm tranh Vân Hồ.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021