Biểu diễn các tiết mục văn nghệ về chủ đề gia đình.

  • 1 Đánh giá

7. Văn nghệ về chủ đề gia đình

Biểu diễn các tiết mục văn nghệ về chủ đề gia đình.

Bài làm:

Ví dụ các tiết mục: Từng nhóm hát tốp ca bài hát gia đình của Phương Ly.

Tập các tiểu phẩm kịch về gia đình.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021