Nêu cách quan tâm, chăm sóc người thân trong các tình huống sau đây:

  • 1 Đánh giá

2. Quan tâm, chăm sóc người thân

Nêu cách quan tâm, chăm sóc người thân trong các tình huống sau đây:

Người thân bị ôm,

Người thân gặp chuyện buồn.

Chia sẻ cảm xúc khi em chăm sóc người thân và cảm xúc của người thân khi nhận được sự chăm sóc của em.

Bài làm:

cách quan tâm, chăm sóc người thân trong các tỉnh huống là:

Người thân bị ốm em chăm sóc bằng cách mua thuốc, nấu cháo cho người thân.

Người thân gặp chuyện buồn em lắng nghe chia sẻ về cách giải quyết câu chuyện cho người thân.

Em rất vui khi có thể giúp đỡ được người thân của mình. Khi mẹ em được em chăm sóc mẹ rất cảm động .Tình cảm mẹ con cũng trở nên thắm thiết hơn.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021