Quan sát các hình ảnh dưới đây và chỉ ra tác hại của biên đói khí hậu đối với sức khoẻ, cuộc sống con người

  • 1 Đánh giá

1. Tác động của biến đổi khí hậu

Quan sát các hình ảnh dưới đây và chỉ ra tác hại của biên đói khí hậu đối với sức khoẻ, cuộc sống con người:

Bài làm:

1. Núi lửa phun trào

2. Khô hạn

3. Lũ lụt

4. Băng tan

Biến đối khí hậu gây ra những thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng, sức khoẻ của con người.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều