Viết những suy nghĩ và mong muốn của mình đối với thầy cô theo gợi ý:

  • 1 Đánh giá

2. Điều em muốn chia sẻ cùng thầy cô

Viết những suy nghĩ và mong muốn của mình đối với thây cô theo gợi ý:

Nếu là thầy cô thì em sẽ... với học sinh,

Nếu có một điêu ước vẻ thây cô thì điêu ước đó là...

Chia sẻ những mơng muốn đó với các bạn.

Bài làm:

Nếu là thầy cô thì em sẽ quan tâm học sinh hơn. Hãy gần gũi với học sinh như những người bạn. Tâm sự để hiểu học sinh của mình.

Nếu có một điêu ước về thầy cô thì điêu ước đó là thầy cô mãi luôn dìu dắt chúng em.

Chia sẻ những mơng muốn đó với các bạn.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều