[Cánh diều] Giải hoạt động trải nghiệm 6 bài: Đón mùa hè an toàn

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Đón mùa hè an toàn trang 61 sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Kỉ niệm hè

Chia sẻ kỉ niệm đáng nhớ của em trong mùa hè trước?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lập nhóm cùng sở thích, khả năng

Tập hợp các bạn cùng sở thích, khả năng vào một nhóm.

Thảo luận kế hoạch chung của nhóm sau hè.

Chia sẻ kế hoạch.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tự tin thể hiện khả năng

Các nhóm giới thiệu khả năng của nhóm mình.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đón hè an toàn

Nhận biết những nguy cơ gây mất an toàn khi tham gia hoạt động trong hè:

Bóc thăm chủ đẻ: nước, giao thông, thiết bị trong gia đình, thực phẩm;

Xếp thành bón hàng dọc đứng trước bảng;

Lân lượt từng học sinh trong mỗi nhóm lên bảng ghi những nguy cơ mắt an toàn liên quan đến chủ đề của nhóm mình theo hình thức thi tiếp sức.

1 Thảo luận và chia sẻ vẻ cách thức phòng tránh những nguy cơ gây mất an toàn khi tham gia các hoạt động trong mùa hè.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Chăm sóc, bảo vệ bản thân trong mua hè

Liệt kẻ những vấn đẻ liên quan đến sức khoẻ có thẻ gặp phải trong mùa hè.

Nêu các cách thức chăm sóc, bảo vệ bản thân khi mùa hè đến.

=> Xem hướng dẫn giải

6. Hát về mua hè

Các nhóm thi hát vẻ chủ đề mùa hè.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021