Tập hợp các bạn cùng sở thích, khả năng vào một nhóm. Thảo luận kế hoạch chung của nhóm sau hè. Chia sẻ kế hoạch.

  • 1 Đánh giá

2. Lập nhóm cùng sở thích, khả năng

Tập hợp các bạn cùng sở thích, khả năng vào một nhóm.

Thảo luận kế hoạch chung của nhóm sau hè.

Chia sẻ kế hoạch.

Bài làm:

Em sẽ lập nhóm các bạn cùng sở thích đi cắm trại sau hè.

Bọn em sẽ có một buối cắm trại ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Các bạn nam sẽ chuẩn bị trại, và bạn nữ chuẩn bị đồ ăn và vật dụng cần thiết. Em rất háo hức khi có thể tư chủ động đi trải nghiệm mà không cần có sự giúp đỡ của ba mẹ.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021