Xây dựng kế hoạch hè của em bằng cách sử dụng biểu tượng đề thê hiện các hoạt động. Chia sẻ kế hoạch hè của em.

  • 1 Đánh giá

2. Kế hoạch hè của em

Xây dựng kế hoạch hè của em bằng cách sử dụng biểu tượng đề thê hiện các hoạt động.

Chia sẻ kế hoạch hè của em.

Bài làm:

Kế hoạch hè của em là được tham gia các hoạt động ngoại khoá. Học thêm tiếng anh để tăng thêm kiến thức. Đăng kí để đi làm tình nguyện viên ở các bệnh viện.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021