Chia sẻ những câu ca đao, tục ngữ, thành ngữ vẻ lòng nhân ái của cơn người Việt Nam.

  • 1 Đánh giá

3. Giữ gin truyền thống tương thân tương ái

Chia sẻ những câu ca đao, tục ngữ, thành ngữ vẻ lòng nhân ái của cơn người Việt Nam.

Bài làm:

Thành ngữ, tục ngữ về lòng nhân ái:

  • Thương người như thể thương thân
  • Một giọt máu đào hơn ao nước lã .
  • Lá lành đùng lá rách
  • Một miếng khi đói bằng gói khi no .
  • Chia ngọt sẻ bùi
  • Nhiễu diều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng .
  • Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
  • Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021