Tranh luận về chủ đề được gợi ý trong bức tranh sau:

  • 1 Đánh giá

2. Tham gia các hoạt dộng cộng đồng

Tranh luận về chủ đề được gợi ý trong bức tranh sau:

Bài làm:

Chủ đề được gợi ý trong bức tranh thể hiện các bạn học sinh lớp 6 đã có đủ điều kiện tham gia các hoạt động cộng đồng mà không cần phải đủ 18 mới được tham gia.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều