[Cánh diều] Giải hoạt động trải nghiệm 6 bài: Việc tốt, việc hay

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Việc tốt, việc hay trang 35 sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Tim hiểu văn hoá ứng xử nơi công cộng

Tim hiểu cách ứng xử, giao tiếp nơi công cộng qua những lời dạy của ông bà, cha mẹ:

Chia sẻ những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ,.. em đã sưu tàm được về cách ứng xử nơi công cộng.

Bảy tô suy nghĩ của em vẻ những lời dạy, lời khuyên đó.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đóng vai ứng xử có văn hoá

Quan sát các bức tranh trong môi tình huồng dưới đây và đóng vai thể hiện cách ứng xử có văn hoá nơi công cộng.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Trò chơi về ứng xử nơi công cộng

Tham gia trò chơi tia chớp chớp thẻ hiện phản ứng nhanh vẻ ứng xử có văn hoá trong nhà trường:

Lớp đứng thành vòng tròn (hoặc hai hàng đối diện nhau).

Luật chơi:

Khi quản trò chỉ vào một người bất kì và nói to Tia chớp!, người này sẽ phải rút ngẫu nhiên một trong các thẻ màu quân trỏ đang cảm trên tay và tr lời nhanh câu hỏi

về hành vị ứng xử có văn hoá trong nhà trường được nêu trong thẻ.

Mỗi người có tôi đa 15 giây suy nghĩ đẻ trả lời cách xử lí. Quá 15 giây không trả lời được sẽ bị phạt theo quy định của lớp.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Xây dựng quy tác ứng xử của lớp

Các nhóm xây dựng Quy tắc ứng xử của lớp, thể hiện bằng hình ảnh, biều tượng.

Bình chọn một bản quy tắc có nội dung đầy đủ, hình ảnh sinh động nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Hành vi ứng xử có văn hoá nơi công cộng

Liệt kê các hành vị ứng xử có văn hoá nơi công cộng theo gợi ý dưới đây:

Viết vào thẻ màu xanh: Những hành vi ứng xử cỏ văn hoá mà học sinh nên thực hiện ở nơi công cộng (ben tau/bến xe, công viên, chợ,...),

Viết vào thẻ màu vàng: Những hành vị không nên làm ở nơi công cộng.

=> Xem hướng dẫn giải

6. Đánh giá việc thực hiện ứng xử có văn hoá

Các tổ tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện hành ví ứng xử có văn hoá của tổ mình.

Nhận xét, góp ý vẻ kết quả thực hiện của tổ khác.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều