Thảo luận để lập kế hoạch hoạt dộng tổ chức tri ân thầy cô.

  • 1 Đánh giá

1. Lập kế hoạch hoạt động tổ chức tri ân thầy cô

Thảo luận để lập kế hoạch hoạt dộng tổ chức tri ân thầy cô.

Bài làm:

Thảo luận để lập kế hoạch hoạt dộng tổ chức tri ân thầy cô:

1. Tạo phong trào thi đua điểm 10 trong tháng 11/

2. Vẽ tranh về thầy cô

3. Những bạn sẽ hát bài về tri ân thầy cô.

4. Mua bánh, kẹo để tổ chức liên hoan,

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021