[Cánh diều] Giải hoạt động trải nghiệm 6 bài: Giữ gìn nghề xưa

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Giữ gìn nghề xưa trang 53 sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Giá trị của các nghề trong xã hội

Trao đổi về các nghề nghiệp khác nhau và giá trị của mỗi nghề trong xã hội.

Tranh luận theo chủ đề: Cần tôn trọng mọi nghề trong xã hội.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu các nghề truyền thông

Thử ghép đúng tên địa danh với sản phẩm nghệ truyền thông tương ứng.

Tên địa danh Sản phẩm nghề truyền thống.

1. Đọi Tam: c. Trống

2. Làng Vòng: Cốm

3. Chuôn Ngọ: Khám trai:

4. Bát Tràng : gốm

5. Vạn Phúc : Lụa

6. Làng Chuông: e. Nón

7. Tuyết diêm : b. muối

8. Non Nước : i. đá mĩ nghệ

=> Xem hướng dẫn giải

3. Giới thiệu một số nghề truyền thống

Lựa chọn một làng nghẻ truyền thống đã tìm hiểu đề giới thiệu theo các gợi ý:

Địa danh,

Lịch sử hinh thành,

Sản phẩm.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Giao lưu với người làm nghề truyền thống

Tham gia giao lưu với người làm nghẻ truyền thông ở địa phương theo gợi ý dưới đây:

Lí do dẫn họ đến với nghề truyền thống

Những khó khăn khi làm nghề

Yêu cầu về phẩm chất kĩ năng

Tình cảm của họ đối với sản phẩm làm ra.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Triển lãm tranh, ảnh về nghề truyền thống

Tham gia triển lãm tranh, ảnh về nghề truyền thống của địa phương.

=> Xem hướng dẫn giải

7. Khám phá sự phủ hợp của cá nhân với nghề truyền thống

Tìm hiểu vẻ sự lên hệ giữa tính cách, hứng thủ của bản thân với các nghẻ truyền thống.

Chia sẻ kết quả tìm hiểu vẻ những nghẻ truyền thông có thể phủ hợp với tinh cách và hứng thú đó.

=> Xem hướng dẫn giải

8. Tim kiếm nghệ nhân tương lai

Đóng vai người tuyên dụng và người tham gia tuyên dụng cho nghề truyền thông đề tìm hiểu về những yêu càu cơ bản của nghệ truyền thống ở địa phương theo gợi ý:

Người tuyên dụng nêu ra các yêu câu cơ bản của nghề truyền thông mình đang cân tuyển người.

Người tham gia tuyên dụng tìm cách thuyết phục “người tuyên dụng” vẻ sự phủ hợp của bạn thân mình với các yêu câu của nghe truyền thông.

Công bố kết quả tuyển dụng và tóm tắt các yêu câu cơ bản của nghề truyền thông địa phương.

=> Xem hướng dẫn giải

9. Chúng em và nghề truyền thống

Trinh bảy suy nghĩ về trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn, phát huy nghề truyền thống.

=> Xem hướng dẫn giải

6. Tìm hiểu về nghề truyền thống qua thơ ca, hò, ve

Các nhóm thi tìm thơ ca, hò, ve về làng nghề truyền thống.

=> Xem hướng dẫn giải

10. Quảng bá cho nghề truyền thống

Các nhóm sáng tác thông điệp, truyền thông để quảng bá cho nghề truyền thống.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều