Tại sao những động vật nảy có nguy cơ tuyệt chủng?

  • 1 Đánh giá

6. Bảo vệ động vật quý hiếm

Trình bảy những thông tin đã tìm hiểu được về động vật quỷ hiếm theo những gợi ý sau:

Tại sao những động vật nảy có nguy cơ tuyệt chủng?

Làm thế nào để bảo vệ chúng? Chia sẻ cách thức vận động người thân, bạn bẻ và thành viên cộng đông không sử dụng các đô dùng và sản phẩm có nguồn góc từ động vật quý hiểm.

Bài làm:

Những động vật quý hiếm có nuguy cơ tuyệt chủng vì nạn săn bắn động vật, do cháy rừng, hoặc do biến đổi khí hậu.

Các biện pháp để bảo vệ động vật quý hiếm:

Đưa các loài đv quý hiểm vào danh sách bảo tồn quốc gia

Xây dựng khu bảo tồn đv quý hiếm

Nhân giống các loài đv quý hiếm

Cấm săn bắt, phá hủy nơi ở của đv quý hiếm => xây dựng hình phạt răn đe

Tăng cường công tác rà soát điều tra đường dây buôn bán đv quý hiếm

Tuyên truyền nâng cao y thức toàn dân

Cách thức vận động mọi người tham gia:

Tuyên truyền cổ vũ các bạn tham gia vào các hoạt đông tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ động vật cho người thân bạn bè xung quanh. Tẩy chay những đồ dùng bằng da thú.

Đăng kí tham gia vào chương trình tình nguyện bảo vệ đv quý hiếm.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021