Giả định rằng em có 100.000 đồng đẻ chi tiêu trong một tuần, hãy lập ké hoạch chi tiêu hợp lí theo mẫu gợi ý bên. Chia sẻ với bạn vẻ kế hoạch chi tiêu của em.

  • 1 Đánh giá

2. Lập kế hoạch chỉ tiêu

Giả định rằng em có 100.000 đồng đẻ chi tiêu trong một tuần, hãy lập ké hoạch chi tiêu hợp lí theo mẫu gợi ý bên. Chia sẻ với bạn vẻ kế hoạch chi tiêu của em.

Bài làm:

Nếu em có 100.000 đồng mỗi tuần em sẽ có kế hoạch chi tiêu như sau:

Em sẽ dành ra 40 nghìn để ăn sáng trong một tuần trung bình mỗi ngày 5.000 đồng.

60.000 còn lại em để mua nhũng vật dụng cần thiết như bút chì, thước kẻ,..

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021