Nêu sự khác nhau giữa nội sinh và ngoại sinh. Trình bày ý nghĩa của nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

  • 1 Đánh giá

5/ Nêu sự khác nhau giữa nội sinh và ngoại sinh. Trình bày ý nghĩa của nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

Bài làm:

* Sự khác nhau:

- Nội lực: là lực sinh ra bên trong trái đất làm thay đổi vị trí lớp đá của vỏ Trái Đất dẫn tới hình thành địa hình như tạo núi, tạo hoạt động núi lửa và động đất.

- Ngoại lực: là những lực xảy ra bên trên bề mặt đất, chủ yếu là quá trình phong hoá các loại đá và quá trình xâm thực sự vỡ vụn của đá do nhiệt độ không khí.

* Tác động: Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau xảy ra đồng thời, tạo nên địa hình bề mặt Trái Đất. Tác động của nội lực giúp bề mặt trái đất thêm gồ ghề (núi), tác động của ngoại lực thiên về san phẳng và hạ thấp địa hình.

  • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021