Hãy viết một đoạn văn mô tả cấu trúc của Trái Đất.

  • 3 Đánh giá

2/ Hãy viết một đoạn văn mô tả cấu trúc của Trái Đất.

Bài làm:

Cấu trúc Trái Đất gồm ba phần: lớp vỏ Trái Đất, lớp Manti, nhân Trái Đất. Lớp vỏ Trái Đất nằm ngoài cùng, có độ dày khoảng 15 – 70km (gồm: vỏ lục địa: từ mặt đất đến 70 km, vỏ đại dương: từ mặt đất đến 5 km). Vỏ trái đất cứng, rất mỏng, gồm 3 loại đá: trầm tích (dày mỏng không đều, không liên tục), đá Granít (là nền các lục địa), đá Bazan (thường lộ ra ở đáy đại dương). Lớp Manti nằm ở giữa (từ lớp Vỏ đến 2900 km), chiếm 80% thể tích, 68,5% khối lượng Trái Đất. Lớp manti rất đậm đặc, quánh dẻo, vật chất ở trạng thái rắn. Thạch quyển : Vỏ Trái Đất và phần trên lớp Manti (sâu khoảng 100km), gồm nhiều loại đá khác nhau, tạo thành lớp vỏ cứng ở ngoài cùng của Trái Đất. Trong cùng là phần nhân (từ 2900 km đến 6370 km) có độ dày khoảng 3470 km. Phần nhân có đặc điểm là: vật chất ở trạng thái lỏng. Vật chất ở trạng thái rắn thành phần hóa học chủ yếu là Ni, Fe. Nhân Trái Đất gồm: nhân ngoài: (từ 2900 km đến 5100 km) và nhân trong (từ 5100 km đến 6370 km).

  • 339 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức