Xác định trên bản đồ hình 2 phạm vi của đới thiên nhiên trên Trái Đất

  • 1 Đánh giá

1/ Xác định trên bản đồ hình 2 phạm vi của đới thiên nhiên trên Trái Đất

2/ Dựa vào kiến thức đã học và hình 1, hãy trình bày về đặc điểm của một đới thiên nhiên

Bài làm:

1/ Phạm vi các đới thiên nhiên:

  • Đới nóng khoảng từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
  • Hai đới ôn hòa khoảng từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
  • Hai đới lạnh khoảng từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.

2/

* Nhiệt đới: có đặc điểm là nóng và lượng mưa tập trung vào một mùa, càng gần hai chí tuyến thời kì khô hạn càng kéo dài và biên độ nhiệt trong năm càng lớn. Giới thực - động vật đa dạng và phong phú

* Kiểu khí hậu đặc trưng:

- Kiểu nhiệt đới khô

- Kiểu nhiệt đới gió mùa

* Cảnh quan chính:

- Hoang mạc và bán hoang mạc

- Xavan và cây bụi

- Rừng nhiệt đới ẩm

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức