Hãy nêu một số cách xác định phương hướng ngoài thực tế

  • 1 Đánh giá

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Hãy nêu một số cách xác định phương hướng ngoài thực tế

2/ Quan sát Mặt Trời hoặc sử dụng la bàn, hãy xác định khi đi từ nhà đến trường, trước tên phải đi về hướng nào

Bài làm:

1/ Một số cách xác định phương hướng ngoài thực tế:

  • Hướng di chuyển của đàn chim di cư
  • Hướng hoa hướng dương (thường quay về phía mặt trời mọc)
  • Xác định bằng đồng hồ đeo tay
  • Xác định bằng la bàn
  • Xác định bằng các ngôi sao trên trời
  • Dựa vào hướng Mặt Trời mọc và lặn
  • Dựa vào sao Bắc Cực

2/ HS nên sử dụng la bàn để xác định

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021