Tìm thông tin về các đặc điểm khí hậu của Việt Nam và chia sẻ với các bạn

  • 1 Đánh giá

4/Tìm thông tin về các đặc điểm khí hậu của Việt Nam và chia sẻ với các bạn

Bài làm:

Tìm hiểu đặc điểm khí hậu chung: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: nóng, ẩm, mưa nhiều

Tìm hiểu đặc điểm các yếu tố: nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, gió,...

  • Nhiệt độ trung bình năm trên 21oC và tăng dần từ Bắc vào Nam.
  • Có 2 mùa gió: gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam
  • Độ ẩm trung bình 80%
  • Lượng mưa trung bình 1500 -2000mm.
  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021