Cho biết ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ

  • 1 Đánh giá

1. Tỉ lệ bản đồ

1/ Cho biết ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ.

2/ Tỉ lệ số và tỉ lệ thước khác nhau như thế nào?

Bài làm:

1/ Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ:

Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ độ dài giữa các đối tượng trên bản đồ so với thực tế là bao nhiêu

2/ Sự khác nhau:

- Tỉ lệ số: là một phân số luôn có tử là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ và ngược lại.
- Tỉ lệ thước: Là tỉ lệ được vẽ dưới dạng thước đo tính sẵn, mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức