Quan sát hình 1, em hãy kể tên các tầng đất

  • 1 Đánh giá

1. Các tầng đất

1/ Quan sát hình 1, em hãy kể tên các tầng đất.

2/ Trong các tầng đất, tầng nào trực tiếp tác động đến sinh trưởng và phát triển của thực vật.

Bài làm:

1/ Các tầng đất: Tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá mẹ

2/ Trong các tầng đất, tầng chứa mùn trực tiếp tác động đến sinh trưởng và phát triển của thực vật.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức