Dưới đây là một số đồng hồ chỉ giờ cùng một thời điểm trên Trái Đất. Trong đó, có đồng hồ chỉ giờ đúng, ...

  • 1 Đánh giá

3/ Dưới đây là một số đồng hồ chỉ giờ cùng một thời điểm trên Trái Đất. Trong đó, có đồng hồ chỉ giờ đúng, có đồng hồ chỉ giờ sai. Em hãy tìm ra đồng hồ nào chỉ giờ đúng, đồng hồ nào chỉ giờ sai và sửa lại cho đúng. Cho biết đồng hồ ở TP. Hồ Chí Minh chỉ giờ đúng.

Bài làm:

Việt Nam lúc 7 giờ 5 phút thì thời gian một số thành phố đó là:

  • Luân Đôn (Anh) là 0 giờ 5 phút (GMT)
  • Cai-rô (Ai Cập) là 2 giờ 5 phút (GMT +2)
  • Tô-ky-ô (Nhật Bản) 9 giờ 5 phút (GMT +9)
  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức