Khái niệm lịch sử được hiểu như thế nào? Nêu ví dụ cụ thể.

  • 1 Đánh giá

1. Lịch sử là gì?

Khái niệm lịch sử được hiểu như thế nào? Nêu ví dụ cụ thể.

Bài làm:

Lịch sử là tất cả những gì đã xảy ra và lịch sử còn được hiểu là một khoa học nghiên cứu và phục dựng lại quá khứ.

Ví dụ:

  • Quá trình hình thành và phát triển của loài người (từ vượn thành người)
  • Lịch sử xây dựng và phát triển của đất nước Việt Nam
  • Các triều đại nhà Triệu, Đinh, Lý, Trần
  • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức