Quan sát lược đồ hình 1 (tr.53) và thông tin trong bài học, em hãy nêu tên và xác định nơi hình thành các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

  • 1 Đánh giá

1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến

Quan sát lược đồ hình 1 (tr.53) và thông tin trong bài học, em hãy nêu tên và xác định nơi hình thành các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài làm:

Từ thế kỉ VII đến thế kỷ X, ở khu vực Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia, lấy một bộ tộc đông và phát triển nhất làm nòng cốt như:

+ Các vương quốc Sri Kse-tra của người Môn và Pa-gan của người Miền (ở lưu vực sông l-ra-oa-đi);

+ Vương quốc Đva-ra-va-ti của người Môn,

+ Vương quốc Chân Lạp của nguời Khơ-me (ở lưu vực sông Mê Nam);

+ Vương quốc Sri Vi-giay-a của người Mã Lai (trên đảo Xu-ma-tra);

+ Vương quốc Ca-lin-ga của người In-đô-nê-xi-a (trên đảo Gia-va).

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021