Quan sát hình 1 em hãy mô tả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, theo gợi ý

  • 1 Đánh giá

1. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Quan sát hình 1 em hãy mô tả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, theo gợi ý:

  • Hình dạng quỹ đạo chuyển động

  • Hướng chuyển động.

  • Thời gian chuyển động hết một vòng

  • Góc nghiêng và hướng của trục trong quá trình chuyển động

Bài làm:

  • Hình dạng quỹ đạo :elip
  • Hướng chuyển động: Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông

  • Thời gian chuyển động hết một vòng: 365 ngày 6 giờ

  • Góc nghiêng và hướng của trục trong quá trình chuyển động: Trong khi chuyển động trên quỹ đạo, Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục không đổi → chuyển động tịnh tiến.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức