Em hãy vẽ lược đồ trí nhớ một khu vực mà em từng đến (chợ, siêu thị, tòa nhà, công viên,...) hoặc vẽ lược đồ trí nhớ từ nhà em đến khu vực đó

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Em hãy vẽ lược đồ trí nhớ một khu vực mà em từng đến (chợ, siêu thị, tòa nhà, công viên,...) hoặc vẽ lược đồ trí nhớ từ nhà em đến khu vực đó

Bài làm:

Học sinh có thể lựa chọn trường học hoặc bệnh viện, nhà thờ, di tích lịch sử để vẽ lược đồ trí nhớ

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021