Nêu vai trò của băng hà đối với tự nhiên và đời sống con người

  • 1 Đánh giá

3. Băng hà (sông băng)

1/ Nêu vai trò của băng hà đối với tự nhiên và đời sống con người

Bài làm:

Vai trò của băng hà đối với tự nhiên và đời sống con người: góp phần điều hòa nhiệt độ trên Trái Đất, cung cấp nước cho các dòng sông

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021