Trái Đất quay một vòng là 360 độ trong thời gian 24 giờ. Hãy tính xem một khu vực giờ rộng bao nhiêu độ kinh tuyến.

  • 1 Đánh giá

Giờ trên Trái Đất

  • Trái Đất quay một vòng là trong thời gian 24 giờ. Hãy tính xem một khu vực giờ rộng bao nhiêu độ kinh tuyến.
  • Quan sát hình 6.2, hãy cho biết khu vực giờ số 0 có điểm gì đặc biệt.

Bài làm:

  • Trái Đất quay một vòng là trong thời gian 24 giờ. Vậy một khu vực giờ rộng: 360 : 24 = $15^{0}$ kinh tuyến.
  • Khu vực giờ số 0 có điểm đặc biệt là: Đây chính là đường kinh tuyến gốc đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn.
  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021