Hãy cho biết điều kiện hình thành mây và mưa? Quan sát hình 14.3, hãy cho biết khu vực nào có lượng mưa nhiều và khu vực nào có lượng mưa ít trên Trái Đất?

  • 1 Đánh giá

Hơi nước trong không khí. Mưa

  • Hãy cho biết điều kiện hình thành mây và mưa?
  • Quan sát hình 14.3, hãy cho biết khu vực nào có lượng mưa nhiều và khu vực nào có lượng mưa ít trên Trái Đất?

Bài làm:

Điều kiện hình thành mây và mưa là: Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần, hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Khi gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước tan dần rồi rơi xuống đất thành mưa.

Quan sát hình 14.3, em thấy:

  • Khu vực có lượng mưa nhiều là: hai bên đường xích đạo với lượng mưa khoảng từ 1000 - 2000mm/năm
  • Khu vực có lượng mưa ít là: hai cực Bắc, Nam với lượng mưa khoảng từ 100 - 200mm/năm.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều