Dựa vào sơ đồ 2.4 em hãy giải thích các khái niệm trước Công nguyên, Công nguyên, thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ

  • 1 Đánh giá

II. Cách tính lịch thời gian

  • Dựa vào sơ đồ 2.4 em hãy giải thích các khái niệm trước Công nguyên, Công nguyên, thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ

Bài làm:

  • Trước công nguyên là thời điểm trước khi Giêsu được sinh ra đời
  • Công nguyên là kỷ nguyên bắt đầu (đơn vị tính bằng năm) tính theo năm chúa Giêsu ra đời.
  • Một thập kỷ là khoảng thời gian 10 năm.
  • Một thế kỷ là khoảng thời gian 100 năm.
  • Một thiên niên kỷ là khoảng thời gian 1000 năm.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo