Dựa vào hình 20.3 em hãy xác định trên bản đồ các đới thiên nhiên trên thế giới:

  • 1 Đánh giá

II. Các đới thiên nhiên trên thế giới

Dựa vào hình 20.3 em hãy xác định trên bản đồ các đới thiên nhiên trên thế giới:

Bài làm:

Dựa vào hình 20.3 em hãy xác định trên bản đồ các đới thiên nhiên trên thế giới:

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo