Dựa vào hình 3.5, em hãy: Xác định hướng đi từ Hội trường Thống Nhất ( Dinh Độc Lập) đến Nhà hát Thành phố.

  • 1 Đánh giá

II. Tỉ lệ bản đồ

Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ của khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách trên thực địa

III. Tìm đường đi trên bản đồ

Dựa vào hình 3.5, em hãy:

1. Xác định hướng đi từ Hội trường Thống Nhất ( Dinh Độc Lập) đến Nhà hát Thành phố.

2. Xác định tuyến đường ngắn nhất để đi từ Hội trường Thông Nhất đến chợ Bến Thành

Bài làm:

  • Từ hội trường Thống Nhất ta đi về phóa Đông để có thể đến nhà hát Thành phố
  • Tuyến đường ngắn nhất để đi từ Hội trường Thông Nhất đến chợ Bến Thành:

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo